Instruktori, zvanja
   
  AIKIDO KLUB „MAJ“ (1985 – 1992)
Instruktori u AIKIDO KLUBU „MAJ“ bili su:
Mladen Teovanović, Branko Blažičević, Branislav Novko, Zoran Marković, Goran Kurnik, Milorad Blažić, Aleksandar Stojković i Milan Jeremić.

KI AIKIDO KLUB „BEOGRAD“(1992-)
Instruktori: Milan Jeremić, Srbislav Todorović, Branislav Novko, Predrag Lazović, Nenad Ćujić, Milorad Blažić i Karim Kam.

Sekcija „DINAMO-PANČEVO“ („DINAMO“) (1992-)
Instruktori: Milan Jeremić, Miodrag Borzanović, Jelena Sever, Ilija Škorić, Goran Šarenac, Rudolf Kerekeš, Darko Jaćimovski, Dejan Petronije Ilić, Denis Tomović, Dejan Vasić i Igor Gruden, Miroslav Ostojić i Ljubomir Uvalin.

KI AIKIDO KLUB „MUSASHI“
Instruktori: Goran Kurnik, Duško Trajković, Dejan Ilić, Karmen Kurnik, Atila Sabo, Bojana Mirković, Uroš Dukanac, Mirko Stanisavljević, Saša Spirić, Petar Lazić, Srđan Simić, Aleksandar Ćeranić, Marko Magdenović.

AIKIDO KLUB „SHINJUGAI“
Instruktori: Branko Blažicević i Zoran Marković

KI AIKIDO KLUB „FUDOSHIN“ VRANJE
Instruktor: Srđan Arsić

SPORT KLUB „BUDO“ PANČEVO
Instruktor: Rudolf Kerekeš

KI AIKIDO KLUB „SATORI“ PANČEVO
Instruktor: Goran Šarenac

AIKIDO KLUB „ TOHEI“, PANČEVO
Instruktor: Jelena Sever

KI AIKIDO KLUB „JEDINSTVO“ KAČAREVO
Instruktori: Ilija Škorić i Darko Jaćimovski

ZVANIČNO STEČENA MAJSTORSKA ZVANJA ZAKLJUČNO SA JUNOM 2021. god.

SHO DAN (majstorski nivo prvog stepena)
NI DAN  (majstorski nivo drugog stepena)
SAN DAN (majstorski nivo trećeg stepena)
YON DAN (majstorski nivo četvrtog stepena)
GO DAN (majstorski nivo petog stepena)

SHO DEN (četvrti nivo KI testova)
CHU DEN  (peti nivo KI testova)
JO DEN (šesti nivo KI testova)
OKU DEN (sedmi nivo KI testova)

KI AIKIDO KLUB „BEOGRAD“
1.Milan JeremićGO DAN, OKU DEN
2.Srbislav TodorovićYON DAN, OKU DEN
3.Predrag LazovićYON DAN, OKU DEN
4.Nenad ĆujićSHO DAN, CHU DEN
5.Branislav NovkoSHO DAN, SHO DEN
6.Karim KamNI DAN, CHU DEN
7.Radoslav MiloševićSHO DAN, CHU DEN
8.Dejan NikolićNI DAN, CHU DEN
9.Saša ŠipkaSHO DAN, CHU DEN
10.Dušan IgnjatovićSHO DEN
11.Pavle SimovićNI DAN, CHU DEN
12.Marko MurićSHO DEN
13.Danijel LončarSHO DEN
14.Predrag LazićSHO DEN
SEKCIJA „DINAMO-PANČEVO“ - PANČEVO
1.Jelena SeverSAN DAN, JO DEN
2.Ilija ŠkorićNI DAN, CHU DEN
3.Darko JaćimovskiNI DAN, JO DEN
4.Goran ŠarenacNI DAN, JO DEN
5.Rudolf KerekešNI DAN, JO DEN
6.Miodrag BorzanovićNI DAN, CHU DEN
7.Dejan Petronije IlićSHO DAN, CHU DEN
8.Denis TomovićSHO DAN, CHU DEN
9.Igor MirkovSHO DEN
10.Miroslav OstojićSHO DAN, SHO DEN
11.Sandra OstojićSHO DEN
12.Aksentije RadnovićNI DAN, CHU DEN
13.Igor GrudenNI DAN, CHU DEN
14.Dejan VasićNI DAN, JO DEN
15.Ivan ŠćekićSHO DEN
16.Branislav Ostojić SHO DEN
17.Ljubomir UvalinSHO DAN, CHU DEN
18.Milan VuletićSHO DAN, SHO DEN
19.Miloš GrbićSHO DAN, SHO DEN
20.Bojan MađaracSHO DAN, CHU DEN
21.Olivera Stankov ČrjepokSHO DAN, CHU DEN
22.Jovan BabićSHO DAN, SHO DEN
23.Milica DrekovićSHO DEN
24.Siniša StepanovSHO DEN
25.Nebojša TopalovićSHO DEN
KI AIKIDO KLUB „MUSASHI“ - BEOGRAD
1.Goran KurnikGO DAN, OKU DEN
2.Duško TrajkovićYON DAN, OKU DEN
3.Dejan IlićNI DAN, CHU DEN
4.Atila SaboSHO DAN, CHU DEN
5.Bojana MirkovićNI DAN, JO DEN
6.Uroš DukanacSHO DAN, SHO DEN
7.Mirko StanisavljevićSHO DAN, SHO DEN
8.Saša SpirićSHO DAN, CHU DEN
9.Branislav KalanjSHO DAN, SHO DEN
10.Petar LazićSAN DAN, JO DEN
11.Marko MagdenovićNI DAN, JO DEN
12.Miloš CrnobrnjaSHO DAN, SHO DEN
13.Aleksandar ĆeranićSHO DAN, CHU DEN
14.Lazar MirkovNI DAN, CHU DEN
15.Darijan KurnikSHO DAN, CHU DEN
16.Sebastijan KurnikSHO DAN, CHU DEN
17.Đuro SekulićSHO DAN, SHO DEN
18.Goran SekulićSHO DEN
AIKIDO KLUB „SHINJUGAI“ - BEOGRAD
1.Zoran MarkovićSHO DAN, SHO DEN
KI AIKIDO KLUB „FUDOSHIN“ - VRANJE
1.Srđan ArsićYON DAN, OKU DEN
2.Goran JovčićSAN DAN, JO DEN
3.Damir KostićSHO DAN, CHU DEN
4.Marko GrozdanovićNI DAN, CHU DEN
5.Stefan StojiljkovićNI DAN, CHU DEN
6.Stefan TomićSHO DEN
7.Emilija PetkovićSHO DAN, SHO DEN
8.Anastasija PetkovićSHO DAN, SHO DEN
9.Nemanja TrajkovićSHO DAN, SHO DEN
10.Petar JovanovićSHO DEN
11.Nikola JovanovićSHO DEN
SPORT KLUB „BUDO“ - PANČEVO
1.Rudolf KerekešNI DAN, JO DEN
KI AIKIDO KLUB „SATORI“ - PANČEVO
1.Goran ŠarenacSAN DAN, JO DEN
2.Rade MarinkovićSHO DEN
3.Miloš TrajkovićSHO DEN
AIKIDO KLUB „TOHEI“ - PANČEVO
1.Jelena SeverSAN DAN, JO DEN
KI AIKIDO KLUB „JEDINSTVO“ - KAČAREVO
1.Darko JaćimovskiNI DAN, JO DEN
2.Ilija ŠkorićNI DAN, CHU DEN
3.Miloš GrbićSHO DAN, SHO DEN
MAJSTORSKA ZVANJA IZVAN KLUBOVA
1.Karmen KurnikNI DAN, JO DEN