Ki aikido asocijacija
   

 

KI AIKIDO KLUB „BEOGRAD“ je član KI NO KENKYUKAI organizacije od 1986. godine.
KI AIKIDO KLUB „VRANJE“ je član KI NO KENKYUKAI organizacije od 1991. godine.


KI AIKIDO SAVEZ JUGOSLAVIJE osnovan je 29.05.1997. godine u Beogradu. Osnivači su sledeći klubovi:

  1. KI AIKIDO KLUB BEOGRAD iz Beograda – predsednik Milan Jeremić
  2. KI AIKIDO KLUB VRANJE iz Vranja – predsednik Aleksandar Stojković
  3. KI AIKIDO KLUB MUSAŠI iz Beograda – predsednik Goran Kurnik
  4. KI AIKIDO KLUB DINAMO iz Pančeva – predsednik Mladen Popović

Predsednik Ki Aikido Saveza je bio Milan Jeremić.
Sportski direktor Ki Aikido Saveza je bio Goran Kurnik.


Dana 15.07.2021. formiran je novi savez klubova u kojima se vežba KI AIKIDO, pod imenom NACIONALNA KI AIKIDO ASOCIJACIJA.

Osnivači saveza su klubovi:

  1. KI AIKIDO KLUB MUSAŠI iz Beograda – predstavnik kluba Goran Kurnik
  2. KI AIKIDO KLUB BEOGRAD iz Beograda – predstavnik kluba Milan Jeremić
  3. KI AIKIDO KLUB SATORI iz Pančeva – predstavnik kluba Goran Šarenac
  4. KI AIKIDO KLUB FUDOSHIN iz Vranja – predstavnik kluba Srđan Arsić

Zastupnici Ki Aikido Asocijacije su Goran Kurnik, Darijan Kurnik i članovi Upravnog odbora.
Ovim je prestao da postoji prethodni Ki Aikido Savez, a sve njegove aktivnosti preuzima novi.